Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1.SATICI: Adı/Unvanı : Bilsist Yazılım & Bilişim Hizmetleri
Adresi : Kocasinan Mah. Kısa Sok. No:10 K.4 D.7 Lüleburgaz / Kırklareli
Telefon : 0 850 885 0 189 - 0 544 913 80 16

1.2. ALICI:

MADDE 2 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait "bilsist.com" internet alişveriş sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak "4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun" ve "Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - ÜRÜNÜN ,FİYATI,ÖDEME ŞEKLİ
3.1. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kredi kartına İade Prosedürü:
3.2 Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, web sitesi için cayma hakkı para iade hakkı kullanılamaz.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1.ALICI, "bilsist.com" internet sitesinde "4077 Sayılı Kanun" ve "Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre düzenlenen " bilgilendirme formunu" ve yine sözleşmenin 3.maddesinde belirtilen, sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin/hizmetlerin temel nitelikleri satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3.Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4.SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, Donanım ürünlerinde sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Yazılım ürünlerinde Bilsist Yazılım & Bilişim Hizmetleri yazılımı siparis ödemesi sonrasi tüketici haklari yasasi geregi herhangi bir sebep belirterek/belirtmeyerek cayma hakki kullanimina dolayisi ile lisans iptali ve ücret geri ödemesine tabi degildir. (Lisans alindiktan sonra cayma hakki kullanilamaz) Ilgili tüketici haklari yasasi maddesi (Cayma Hakki Madde 8): Elektronik ortamda aninda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye aninda teslim edilen mallara iliskin sözlesmeler cayma hakki ve kullanimina iliskin hükümlere tabi degildir. Bilsist Yazılım & Bilişim Hizmetleri elektronik ortamda müsterilerimize teslim edilen bir hizmet/yazılım oldugu için fiziksel olarak iadesi mümkün degildir. Müsterilerimiz yazılıma bir kez sahip olduklarinda yazılımin kopyasini bilgimiz disinda saklayabilecekleri için fiziksel bir iade dolayisi ile cayma hakki söz konusu olamaz. Sipariş veren tüm müşterilerimiz yukarıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiş sayılır Bilsist Yazılım & Bilişim Hizmetleri yazılımını sipariş etmeden önce tüm müşterilerimiz sitemizdeki ilgili linkleri takip ederek Bilsist Yazılım & Bilişim Hizmetlerit demomuza ulaşarak sistemi tüm özellikleri ile birlikte inceleyebilir ayrıca her türlü satış öncesi soruları için firmamız ile iletişime geçebilirler.

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür.Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 8.maddesi uyarınca Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Yazılım ürünlerinde hiç bir şekilde iade işlemi yoktur.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir.
Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı "bilsist.com",sipariş konusu mal veye hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder.
Bu durumda , bilsist.com sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup,Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüd eder.

"bilsist.com" 'un işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ulaşımın kesilmesi,yangın ,deprem,sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise ,
Bu tip durumlarda Alıcı,"bilsist.com" un hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICInın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 9- YAZILIM İŞLEMLERİ

1. Bu program satıcı tarafından yazılımın en son güncel sürümünü içeren DVD ile alıcıya lisans numarası ile birlikte verilecektir. Alıcı, Satıcı/Üretici firmadan, gönderilen yazılım DVD sinin sözleşme süresi içerisinde bozulması veya kayıp olması durumunda, yazılımın kurulum dosyalarını içeren paketleri e-posta ile gönderilmesini talep edebilecektir.

2. Programın güncelleme işlemi internet aracılığı ile sunulacaktır veya kullanıcı yazılımın güncel sürüm dosyalarını e-posta ile talep edebilecektir. Sözleşme süresince, yazılımın güncelleme hizmeti ücretsiz sunulacaktır.

3. Alıcı, bedelini satıcıya ödeyip programı temin ettikten sonra, programı kullanabilmek için üretici firmadan seri numarası alacaktır. Alıcı, Bilgisayarını değiştirmesi veya mevcut bilgisayarında donanımsal değişikliğe gitmesi durumunda, lisans kayıt bilgilerinin yeni donanımla çakışmadan dolayı mevcut yazılımın çalışmaması söz konusu olduğundan, sözleşme süresi içerisinde ve sözleşme süresininin bitimini takiben artı 1 (bir) yıl daha yalnızca seri numarası talebi ücretsiz karşılanacaktır. Seri numarası sıfırlama talebini kullanıcı, telefon ile arayıp veya yazılımda bulunan sıfırlama formunu kullanarak yapabilecektir.

4. Alıcı ihtiyaç duyarsa programın kullanılması konusunda satıcı firmanın eğitim video ve bilgilerini bilsist.com adresinden indirebilecek/inceleyebilecektir.

5. Alıcı tarafından programa eklenmesi veya çıkartılması istenen işlevler ayrıca ücrete tabi olacaktır.

6. Programın kurulu olduğu bilgisayarın arızalanması veya diğer sebeplerle kullanılamaz duruma gelmesi halinde oluşacak veri kaybından satıcı veya üretici firma sorumlu olmayacaktır.

7. Alıcı programı hiçbir şekilde üçüncü kişilere vermeyecek, doğacak sorunların giderilmesi için yetkili olmayanların müdahalesine izin vermeyecektir.

8. Programın kurulu olduğu bilgisayarın bakımı ve dış etkenlerden korunmasından, virüs veya benzeri zararlı yazılımların sisteme bulaşmasının önlenmesinden, verilerin veya veri yedeklerinin depolandığı aygıtın güvenliğinin sağlanmasından alıcı sorumlu olacaktır.

9. Alıcı programın teknik desteğini telefon, e-posta, msn, uzak masa üstü bağlantısı veya ile sözleşme süresince ücretsiz alabilecektir.

10. Satın alacağımız yazılımı, tarafımıza e-posta/dvd veya bilsist.com internet adresinden temin edip denemiş olup İade etmeyeceğini peşinen kabul ederiz.

11. Alıcı Satın altıktan sonra 1 yıl ücretsiz uzak destek (Uzak Bağlantı,Telefon,Mail) alabilecektir. Alıcı 1 yıl sonunda destek almak isterse yıllık bakım anlaşması 45 USD olarak ücretlendirilecektir.

12. Bu protokol yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıl için düzenlenmiş olup, taraflardan her biri bu protokolü yürürlük süresi içinde diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek suretiyle her zaman tek taraflı feshedebilir.

13. Bilsist Yazılım & Bilişim Hizmetleri ürünlerinin garanti süresi fatura tarihinden itibaren bir yıldır.

14. Bilsist Yazılım & Bilişim Hizmetleri, yazılımlarının kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. Satın alınmadan önce demo incelenir, demo içerisindeki özellikler dışında bir özellik söz konusu olmaz.